ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

harta site: Situaţii de Urgenţă >>> ISU DELTA

  Baza legală Documentaţii ISU DELTA  

 

COMUNICAT DE PRESĂ - campania Nu tremur la cutremur    

lansarea oficială a Campaniei Naţionale de Informare şi Pregătire a Populaţiei pentru „Nu tremur la cutremur”       

   Luni, 26 ianuarie a.c., la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea oficială a Campaniei Naţionale de Informare şi Pregătire a Populaţiei pentru „Nu tremur la cutremur”. La eveniment au fost prezenţi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed ARAFAT, inspectorul general al IGSU, colonel Nicolae CORNEA, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii implicate în gestionarea acestui tip de risc. 
   În cadrul conferinţei au fost prezentate materialele campaniei, realizate de specialiştii IGSU în colaborare cu experţi în domeniu şi parteneri din societatea civilă, în vederea informării, conștientizării și pregătirii populației pentru a se reacționa corect în situația producerii unui cutremur de magnitudine ridicată. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed ARAFAT, a prezentat detalii despre desfăşurarea campaniei, utilitatea acesteia, precum şi alte aspecte relevante despre pregătirea pentru seism, precizând faptul că „este normal ca populaţia să fie informată şi instruită. Sunt mai multe modalităţi care sunt aplicate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de celelalte structuri implicate. 
   Una dintre ele este pregătirea la faţa locului, exerciţii în şcoli desfăşurate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă cu copii, informarea publică prin pliante şi alte materiale” Astfel, în perioada următoare, acţiunile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă vor urmări să atragă atenţia, în special, asupra modului de comportare al cetăţenilor în situaţia producerii unui seism. „Demersul nostru este orientat spre această latură de informare şi educare a populaţiei, astfel încât prin măsurile întreprinse să creştem cât de mult posibil şansele de supravieţuire … să transmitem mesajul corect, în aşa fel încât, populaţia să fie pregătită şi pe acest tip de risc” a declarat inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, colonel Nicolae CORNEA.p1-  admin, 06-02-2015   

 

Tulcea - 80 de ani de protectie civila       

         Data de 28 FEBRUARIE reprezintă piatra de temelie a Protecţiei Civile, când prin “Înaltul Decret Regal nr. 468”, regele Carol al II – lea aprobă în anul 1933 “Regulamentul Apărării Contra Atacurilor Aeriene “ şi devine astfel ziua de entitate a protecţiei civile.   
 Născută ca o necesitate pentru protecţia populaţiei civile, ca o măsură de asigurare a climatului de securitate individuală şi colectivă, ca o consecinţă a numărului de victime extrem de ridicat din rândul populaţiei civile, raportat la cel al militarilor aflaţi în conflict, Protecţiei Civile i  s-au încre-dinţat prerogative din ce în ce mai complexe odată cu extinderea riscurilor ce au apărut în ameninţarea vieţii oamenilor.
În data de 17 Ian. 1952 prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale a RPR privind organizarea si funcţionarea A.L.A. in RPR a fost înfiinţată Secţiunea A.L.A. Regională Tulcea – în cadrul Direcţiei Regionale MAI
       Aliniindu-se cerinţelor şi ca o urmare firească a necesităţilor, sistemul înfiinţează unităţi de instrucţie, pregătire şi intervenţie, atât pentru nevoile proprii, cât şi la nivelul administraţiei centrale şi locale. Ca o consecinţă a adoptării şi adaptării la necesitatea umană, se organizează în plan naţional şi teritorial servicii specializate care, practic, au o continuitate de 80 ani. Rezultanta firească a nivelului de pregătire o reprezintă intervenţiile oportune şi hotărâtoare, prilejuite de evenimente precum cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren, accidentele aviatice, ca şi cele tehnologice, unde aportul sistemului a fost apreciat funcţie de volumul, calitatea şi profesionalismul participanţilor. De-a lungul celor opt decenii de existenţă denumirea instituţiei se adaptează cerinţelor, iar revitalizarea concepţiei de organizare şi conducere este mult mai pregnantă odată cu aderarea ţării la Convenţia de la Geneva şi afilierea la diferite organisme de specialitate ale O.N.U., N.A.T.O. şi U.E.  Complexitatea pregătirii atestă nivelul şi gradul de pregătire al specialiştilor care s-au bucurat de aprecieri reale din partea diferitelor structuri naţionale şi internaţionale cu care s-a cooperat.

ÎNALTUL DECRET REGAL Nr.468
din 28 februarie 1933

Carol  al  II-lea
      Prin  graţia  lui  Dumnezeu  şi  voinţa
   natională ,  Rege  al  României.
La  toţi  de  fată  şi  viitori,  sănătate:
Asupra  raportului  Ministrului  Nostru 
Secretar  de  Stat  la  Departamentul  Internelor
  sub  Nr.  2.574  A  din  27  februarie  1933,
Am  decretat  şi  decretăm:
Art.  1  -  Regulamentul  apărării  contra
  atacurilor  aeriene  se  aprobă  de  Noi.
Art.  2  -  Presedintele  Consiliului  de  Miniştri,
 Ministrul  de  Interne  si Ministrul  Aparării  
Nationale  sunt  însărcinati  cu  executarea  
decretului  de  faţă.

Dat  îBucureşti,  la  28  februarie  1933.                                  
                                                           Carol

Preşedintele  Consiliului  de  Miniştri
Dr.  Al.  Vaida  -  Voevod

Ministrul  de  Interne 
Vicepreşedintele  Consiliului de  Miniştri

              G.G.  Mironescu        

Ministrul  Apărării  Nationale
General  de  divizie  N.  Samsonovici     p2-  admin, 22-02-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2021 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate