ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

Harta site www.primariapeceneaga.paginadestart.com


Caută în site:
Administrație
 1. Primar
 2. Viceprimar
 3. Secretar
 4. Funcționari
 5. Declaraţii de Avere şi Interese
 6. Legislaţie


Organizare
 1. Organigramă
 2. Urbanism şi Teritoriu
 3. Registru Stare Civilă
 4. Asistenţă Socială
 5. Contabilitate Achiziţii Publice
 6. Serviciul taxe, impozite
 7. Registru Agricol


Servicii
 1. Serviciul apă-canalizare
 2. Programe si responsabilitati privind curatenia localitatii


Transparența Decizională
 1. Şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local
 2. Proiecte de hotărîri supuse aprobării Consiliului Local
 3. Procese Verbale Şedinţe Publice ale Consiliului Local
 4. Hotarâri ale Consiliului Local
 5. Dispoziţii ale Primarului


Informații buget local, Finanțe
 1. Comunicări trezorerie
 2. Proiecte ale bugetelor
 3. Bugete aprobate, inclusiv anexe ale acestora
 4. Situatii financiare asupra execuţiei bugetare anuale
 5. Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale
 6. Plăţi restante
 7. Bugetul general consolidat
 8. Registrul datoriei publice locale
 9. Programul de investiţii publice


Pregătiri şi acţiuni în situaţii de urgenţă
 1. Legislaţia în ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă
 2. Documente - situaţii de urgenţă
 3. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea


Consiliul Local
 1. Componenţa Consiliului Local
 2. Comisii de Specialitate
 3. Regulamente


STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE (SNA)
 1. STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE (SNA)


Comunicate
 1. Arhiva anunţuri, licitaţii, manifestări
 2. Publicatii Casatorii


Formulare
 1. Acte necesare


Contact


  Localizare
  1. Aşezare geografică
  2. Localităţi
  3. Scurt istoric


  Descriere
  1. Aspecte sociale si culturale
  2. Aspecte tradiţionale de prin partea locului
  3. Relieful, clima şi fauna locului


  Economie
  1. Situatii investitii locale
  2. Infrastructura locală
  3. Industria şi comerţul local
  4. Mediul de afaceri, investitori locali
  5. Instituţii publice, Servicii locale
  6. Societatea civilă, ONG-uri
  7. Agricultura locală


  Locuri de muncă în ţară şi străinătate
  1. Căutarea dumneavoastră pentru un loc de muncă începe aici


  Turismul în localitate şi împrejurimi
  1. Pensiuni, locuri de cazare
  2. Zone şi trasee turistice locale şi din împrejurimi


  Învăţămânul local, Şcoli
  1. Şcoala şi elevii din localitate


  Medicul de familie
  1. Medicul de familie


  Strategia de Dezvoltare
  1. Analiza SWOT
  2. Factorii de interes la nivel local şi din exterior
  3. Strategia de Dezvoltare socio-economică 2012-2016


  Imagini din


   Președintele României


    Guvernul României


     Parlamentul României


      Instituția Prefectului Județul Tulcea


       Consiliul Județean Tulcea


        Primaria Municipiului Tulcea


         >>>

          

          
          
          
          
           •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
         © 2021 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate