ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Peceneaga: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea unor masuri privind organizarea,administrarea si exploatarea islazului comunei Peceneaga 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136510920005-04-2013
2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor masuri de organizarea, administrarea si exploatarea islazului comunei Peceneaga 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136510920005-04-2013
3 proiecte de hotarari - adunarea publica din 02.10.2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141167880026-09-2014
4 proiect_de_hotarare_taxe_si_impozite_2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144684720007-11-2015
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2021 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate