ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Peceneaga: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hot 72 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 132934320016-02-2012
2 Hot 76 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe semestrul II - 2011 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 132934320016-02-2012
3 HOT. NR. 7 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
4 HOTARAREA NR. 1 Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Peceneaga 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134264520019-07-2012
5 HOTARAREA NR. 2 Privind constatarea rezuItatului validarii mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Peceneaga 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134264520019-07-2012
6 HOTARAREA NR. 3 Privind constituirea Consiliului local al comunei Peceneaga, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134264520019-07-2012
7 HOTARAREA NR. 4 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Peceneaga,judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134264520019-07-2012
8 HOTARAREA NR. 5 Privind alegerea viceprimarului comunei Peceneaga Judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134264520019-07-2012
9 HOTARAREA NR 6 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Peceneaga, Judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134264520019-07-2012
10 HOTARAREA NR.9 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II - 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134497800015-08-2012
11 HOTARAREA nr. 10 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2012 - luna iulie 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134497800015-08-2012
12 Hotararea nr 21 pentru rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
13 Anexe la Hotararea nr 21 pentru rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
14 HOTARAREA NR 1 Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2013 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139215600012-02-2014
15 HOTARAREA Nr 2 Privirid aprobarea taxelor speciale pentr.u anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139215600012-02-2014
16 HOTARAREA NR.3 privind stabilirea locului pentru incinerarea/ ingroparea cadavrelor de animale 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139215600012-02-2014
17 HOTARAREA NR.16 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 luna martie 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139673160006-04-2014
18 Hotararea nr 64 rectificare buget decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142179120021-01-2015
19 HOTARAREA NR 6 privind aprobarea bugetului local al comunei Peceneaga pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
20 H O T A R A R E A Nr.36 rectificare buget august 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144183240010-09-2015
21 HOTARARE NR.44/22.12.2016 privind virarea de credite de la un capitolla alt capitol in cadrul bugetului local pe anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
22 HOTARAREA NR 34 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148374000007-01-2017
23 HOTARAREA NR 5 Privind cedarea catre Consiliul ludetean Tulcea a DRUMULUI COMUNAL 50 PECENEAGA-TURCOAIA si propunerea de incadrare a acestuia in categoria de drumuri de interes judetean 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2021 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate