ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Strategia de Dezvoltare

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Strategia de Dezvoltare a Comunei Pecenega, județul Tulcea 2014 - 2020    

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PLANUL DE ACŢIUNE PARTICIPATIV PRIVIND REALIZAREA DIRECŢIILOR STRATEGICE ALE COMUNEI PECENEAGA 2014-2020        >>> Strategia de Dezvoltare a Comunei Grindu, județul Tulcea 2014 - 2020

   Strategia de dezvoltare reprezintă un document important pentru dezvoltarea viitoare a Comunei Peceneaga, un document de sprijin al administraţiei publice pentru a sluji comunitatea locală.       Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Peceneaga își propune sa valorifice potențialul, oportunitațile si realele disponibilitați pentru dezvoltarea comunei, constienți fiind de faptul ca dezvoltarea durabila a unei colectivitati locale nu se poate face în lipsa unei viziuni clare care să orienteze diversele activități economico-sociale spre rezolvarea necesităților stringente ale locuitorilor.
   Strategia Comunei Peceneaga pentru 2014 – 2020 își propune să aducă toți factorii implicați în indeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul comunei. 
   Pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborării acestui document și să se asigure o participare cât mai largă a cetățenilor la elaborarea lui și mai ales la aplicare.

 >>> Strategia de Dezvoltare a Comunei Grindu, județul Tulcea 2014 - 2020

p1-  admin, 24-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2021 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate