ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

harta site: Economie >>> Investitii

  Investitii Infrastructura Industria şi comerţul Mediul de afaceri Instituţii publice, Servicii locale Societatea civilă, ONG-uri Agricultura  

       Situatii Investitii Locale  ultima actualizare:Secretar, 19-11-2012

Nr
Crt
Investitie Stadiu Valoare Sursa Termen Observatii
1 Amenajare platforma colectare selectiva deseuri SF+PT 3.529.250 - -
2 Consolidare DIG Dunare,comuna Peceneaga proritar 1
3 Constructie DIG aparare comuna Peceneaga prioritar 2
4 imbunatatirea infrastructurii agricole prin modernizarea drumurilor de exploatatie agricola SF+PT 4.272.300 - -
5 inlocuirea sistemelor de incalzire la Centrul de zi, Gradinita copii, Primarie, Camin cultural, si scoala corp B SF+PT 609.04 - -
6 Reabilitare si modernizare strazi in com. Peceneaga SF+PT 25.254.960 PNDI - depus solicitare finantare proritar 6
7 Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila com. Peceneaga SF+PT 5.555.036 - - prioritar 3
8 Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din com. Peceneaga SF+PT 1.416.540 CNI - depus cerere finantare - prioritar 5
9 Regularizare torenti SF+PT 5.512.778 - - prioritar 7
10 Retea de canalizare menajera si statie de epurare SF+PT 9.962.471 - - prioritar 4


 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2021 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate