ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi recente >>>


 

ANUNŢ    

18-20.09.2013 - examen de promovare în grad profesional        Primăria Comunei Peceneaga, Judeţul Tulcea organizează în data de 18-20.09.2013 examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcţii publice:

1. Inspector, clasa I, grad profesional Superior – funcţie publică de execuţie în cadrul Compartimentului Contabilitate,buget-finante;
2.  Inspector, clasa I, grad profesional Superior – funcţie publică de execuţie în cadrul Compartimentului contabilitate.buget-finante;
3. Referent, clasa III, grad profesional principal – funcţie publică de execuţie în cadrul Compartimentului Registrul agricol;

Calendarul şi locul desfăşurării examenului:

 • Dosarele pentru înscrierea la examen se vor depune  în perioada 09.09.2013 – 17.09.2013 la sediul primăriei UAT Comuna Peceneaga;
 • 18.09.2013 – selecţia dosarelor;
 • 19.09.2013 la sediul U.A.T. Comuna Peceneaga, Judeţul  Tulcea, ora 1000 – proba scrisă;
 • 20.09.2013 la sediul U.A.T. Comuna Peceneaga, Judeţul  Tulcea, ora 1000 – interviul;

Bibliografie:
Pentru funcţia publică de Consilier, clasa I, grad profesional Superior – funcţie publică de execuţie în cadrul Compartimentului Contabilitate,buget-finante

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru funcţia publică de Referent, clasa III, grad profesional principal – funcţie publică de execuţie în cadrul Compartimentului Registrul agricol.

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr.98/2009 pentru aprobarea OG nr.28/2008 pentru registrul agricol;
 • Ordinul nr.95/153/1998/3241/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;

           p1-  admin, 19-08-2013   

 

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor masuri de organizarea, administrarea si exploatarea islazului comunei Peceneaga, judetul Tulcea    

anunt       

          In conformitate cu prevederile art.6,alin. 2 din legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, se publica  in vederea luarii la cunostinta de catre locuitorii comunei Peceneaga, a PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea unor masuri de organizarea, administrarea si exploatarea islazului comunei Peceneaga.

           In termen de 10 zile de la publicarea proiectului de hotarare, persoanele interesate pot formula propuneri,sugestii si opinii la sediul Primariei comunei Peceneaga,persoana de contact fiind Coanda Tudora, functionar responsabil pentru relatia cu societatea civila, telefon 0240577130.


 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor masuri de organizarea, administrarea si exploatarea islazului comunei Peceneaga

 Nota de Fundamentarep2-  admin, 05-04-2013   

 

Anunt    

concesionare prin licitatie publica a imobilului “Lacul Ghiol” in suprafata de 67,52 ha       
 
    Consiliul local al comunei Peceneaga, judetul Tulcea avand codul fiscal 4793944, telefon/fax 0240577130; adresa de e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com anunta concesionarea prin  licitatie publica a imobilului “Lacul Ghiol” in suprafata de 67,52 ha  situat in tarlaua 24 parcela ha 200, pentru infiintarea unei crescatorii piscicole si in scopul cercetarii;

     Documentatia de atribuire poate fi achizitionata de la sediul primariei comunei Peceneaga-compartimentul secretar contracost -200 lei setul;
    Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.07.2013,ora 16,oo;
    Data limita pentru depunerea ofertelor:17.07.2013,ora10,00;

   Sedinta de deschidere a ofertelor se va desfasura pe 17.07.2013, ora 11,30p3-  admin, 13-06-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate